Makad Ağrısı (Proktalji) Çeşitleri

Anüs bölgesindeki ağrı yakınması hastaya ve hastalığa göre çok değişkendir.

Makatta ağrıya neden olan hastalıkların başlıcaları şunlardır.

1.Makad Çatlağı:

Anal Fissür ‘de denilen bu hastalıkta büyük abdestten sonra başlayan yanma tarzında ağrı vardır. Yanma yaklaşık 2-3 saat sürer anüsün epitel örtüsünde çatlak vardır. Bu çatlağın uzunluğu ve derinliği kişiye göre değişir. Genelde arka, orta hatta görülür. Akut vakalarda kısa süreli, yüzeysel lezyonlar vardır. Kabızlık veya ishal atakları sonucu gelişir. Lezyon derin değildir ve çevresinde iltihap içermez. İlaç tedavisi ile 4-6 haftada geçer.

Kronik vakalarda zeminde içteki anüs kasının lifleri görülür. Lezyonda iltihap vardır. Bu iltihaba bağlı nöbetçi meme denilen bir cilt kıvrımı vardır. Tedavide LİS denilen yan taraftan anüsün iç adelesinin kesilmesi şeklindeki ameliyat uygulanır. Fakat bunun gaz kaçırma, büyük abdest tutamama gibi komplikasyonları vardır. Bu nedenle günümüzde Botilinum toksini tedavisi uygulanmaktadır. Anüs sfinkter spazmını ortadan kaldırıp fissürün iyileşmesini sağlamaktadır. 3-4 ay içinde %90-95 fissür de iyileşme sağlanır.

2.Hemoroid(basur, mayasıl,babasıl):

Hemoroidde asıl belirti kanamadır. 2.belirtide dışkılamayı takiben ele  meme gelmesidir. Hemoroid ağrısı genellikle trombozehemoroidde görülür. Bundaki ağrı zonklayıcı tiptedir. Tromboze memenin üzerine basınca veya hasta oturunca ağrı artar. Genelde zorlu bir dışkılamayı takiben aniden oluşur. Ağrı genellikle ikinci ve üçüncü  günler maksimumuma ulaşır.  4.günden itibaren azalmaya başlar. Bu hastalar operasyona alınır. Ya trombüs çıkarılır veya uygun vakalarda hemorroidektomi yapılır.

3.Anal bölge kanserleri:

 

Kanserlerde ağrı ileri dönemlerde görülür. Bu bölgenin sinir yönünden zengin olması ağrının başladıktan sonra gittikçe artmasına yol açar. Bu vakalar genelde metastaz yapmış vakalardır. Tedavide vakasına göre cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Bu dönemlerde anestezik bloklar uygulanabilir.

4.Anal apse:

Hasta otururken veya büyük abdest sırasında artan ağrı ile başvurur. Anüs kenarında hassas, ağrılı, üzeri kızarık bir kitle vardır. Kitle üzerinde basmakla ağrı artar. Burası yumuşaktır. Apsenin derinliğine göre ağrının şekli ve derecesi farklı olabilir. Tanıda bu bölgeye yapılacak bir ultrasonteşhis koydurur. Tedavide erken dönemde cerrahi drenaj yapılır. Tedavide geç kalınması fistüllerin oluşmasına yol açabilir. Fistülleşirse kendiliğinden drenaj olduğu için ağrı azalır. Bu durumda hasta daha düşük dereceli  bir ağrıdan fakat aynı zamanda kokulu bir akıntıdan yakınır. Fistül tedavisi fistülün tipine göre değişir.

5.Anüsmus:

Dışkılama sırasında bir koordinasyon içinde çalışması gereken anal bölgedeki kasların çalışmasında bozukluk vardır. Pelvis tabanını döşeyen adele de yeterli gevşeme olmaz. Dışkılama işlevi bozuktur. Hasta dışkılama güçlüğü içindedir. Dışkılama sırasında şiddetli ağrı duyar. Dışkılama sırasındaki zorlanma anal kaslarda kasılmaya (anal spazm) ve buna bağlı ağrılara yol açar. Tedavide Botilinum toksini enjeksiyonları yapılır. 100’ü Botilinum toksin ile hasta 6 ay süre ile rahatlık sağlar.

6.Makad siğili(condylomaaccümünata):

Hastalarda genelde makad bölgesinde çeşitli miktarda siğiller mevcuttur. Hasta ayrıca  kaşıntıdan yakınır.  Bu hastaların sexüel tercihleri nedeniyle lezyonlara genellikle anal fissürler eşlik eder. Hem bu fissürlerde hemdekondilomlarınenfekte olmasından hastalar o bölgede ağrılar hissederler. Tedavide lezyonlar koterize edilir. Tıbbi tedavi verilir.

Bunların dışında ishaller sırasında, çeşitli anüs iltihaplarında( Anal kriptitproktit), herpes virüs enfexionlarında, makad yolu ile cinsel temas(anal seks) sırasında kuyruk sokumu kemiğinin kırık ve diğer hastalıklarında, taşlaşmış dışkı durumunda ağrılar görülebilir.

Ağrı ile başvuran hastalarda muayene çok önemlidir. Bu hastalıkların çoğu muayene sırasında  görülebilir. Bu arada hasta çok iyi sorgulanmalıdır. Ağrının oluş şekli, süresi ve  derecesi hastalık hakkında  fikir verir. Teşhiste  laboratuvar, ultrason ve MR tetkikleri tanıya yardımcı olur.

 

Sormak İstediğiniz Sorunuz Varmıydı ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.