Kanserli Benler (Malign Melanom)

Malignmelenom çok hızlı ilerleyen, kısa zamanda çevreye yayılan bir kanser türüdür. Benlerin bu kanserine sahip hastalar hekime başvurduklarında çoğu zaman hastalıkları yayılmıştır.  Eğer erken aşamada ortadan kaldırılırsa  hasta normal  yaşamını sürdürebilir. Malignmelenom genellikle açık ten rengi  olanlarda, uzun süre güneş ışınlarına  maruz kalanlarda, genetik zemini bulunanlarda, çok sayıda ben taşıyan kişilerde, daha çok görülür.

Hastanın hayatta kalması öncelikli erken tanı konarak metastazın önüne geçilmesine bağlıdır. Erken biyopsi şarttır. Malignmelenom tanısında gecikme başlıca hastaların benler konusundaki bilgisizliğine veya ihmalkarlığına, bazen de bu konuyla ilgilenmeyen hekimlerin şüpheli lezyonları olan hastaları konunun uzmanına sevk etmemesi nedeni ile olur.

Tedavi Yöntemleri

Günümüzde metastatik dönemdeki melenomlu hastalara yönelik tedavi seçenekleri giderek artmakla birlikte halen bu dönemde sağ kalım süresi sınırlıdır. Açık ten, çevresel faktörler (ultravioleye maruz kalmak), genetik zemin,önceden var olan ben sayısı dışında kemoterapi görenlerde, çocukluk çağında kanser geçiren vakalarda, parkinson  hastalarında, sık sık solaryuma girenlerde melenom daha fazla görülür.

Hastalığın Nedenleri?

Malignmelenom oluşumunda kişinin hayat boyunca maruz kaldığı ultraviole toplam miktarı önemlidir. Dolayısıyla açık havada yapılan meslekler risk oluşturabilir.

Malignmelenom %8-12 oranında ailesel kaynaklıdır. Bu nedenle hastaların tanı konulmasından sonra aile öyküsünün alınması ve birinci derece yakınlarının muayene edilmesi ve bazı durumlarda yakından izlenmesi zorunluluğu vardır. Ailesel melenomlar daha erken yaşlarda ortaya çıkar.

Malignmelenom çoğunlukla sağlam deriden,  hastaların bir bölümünde ise önceden var olan benlerden köken alır. 100 taneden fazla beni olan  hastalardamelenom riski 3-10 kat artmaktadır.  Ayrıca doğuştan olan benlerin boyutları da önemlidir. Boyu arttıkça melenom riski artmaktadır. Böbrek nakli yapılmış ve ömür boyu immünos pressiv tedavi olan hastalarda görülme olasılığı daha fazladır.

Kanserleşen benler kapiller ve lenf damarı içermeyen derinin üst kısmında( epidermisde) iken yakalanırsa metastaz yapması çok azdır. Hücreler damarda zengin derin dokulara ulaştıkça metastaz riski artar ve klinik gidiş kötüleşir. Bu açıdan tanı ne kadar erken konulursa metastaz potansiyeli o kadar azalır.

Kanserli Ben Görünümü Nasıldır?

Tümör başlangıçta açık kahve  renkli olarak  başlar. Hafifçe kabararak çevreye dağılır. Sınırları düzensiz ve girintili çıkıntılıdır. Zamanla renk kahverengi ve siyaha döner. Zamanla üzerinde kabartılar oluşur. Bu kabartılar daha sonra ülser (yara) halini alır. Son dönemde lezyon çeşitli renklere bürünebilir.( mavi, pembe, kırmızı, sarı ,gri, beyaz) Tümörün kendisi dışında çevresinde de düzensiz bir halo şeklinde açık renkli bir alan bulunabilir.

Bazı vakalarda bu gelişimler olmayıp melenom direkt iç kısma yayılır. Bunlar hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Bunlarda hasta öyküsü önemlidir. Ülserleşme bunlarda sık ve erken dönemde görülen bir özelliktir. Tümörün ülsere olduğu bölgelerde kendiliğinden kanama olabilir.

Malignmelenomdan (Kanserli Benlerden) kurtulmak için risk gruplarının ve riskli lezyonların iyi bilinmesi bu lezyonlara farklı  yaklaşım gösterilmesi ve kişilerin bu konu hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. Kuşkulu vakalarda kesinlikle biyopsi alınmalıdır. Kliniğimizde mevcut benler titizlikle muayene edilmekte, iyi huylu benler radyofrekans ile buharlaştırılmakta, kuşkulu görülen benlerden biyopsi alınmaktadır.

İstanbul Nişantaşı (Şişli)

Adres: Halaskargazi Mahallesi, Rumeli Caddesi No:71/7 Şişli/İstanbul
Tel1: 0553 665 64 02
Tel2: 0232 421 11 11

İstanbul Bakırköy Medicine Arts

Adres Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. 25/1 BAKIRKÖY – İSTANBUL
Tel: 0212 574 25 25
GSM & WhatsApp:0533 031 22 99

Sormak İstediğiniz Sorunuz Varmıydı ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.