Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis Suppurativa, Yaklaşık bir buçuk asır önce tanımlanan ve binlerce dermatolojik sorunların arasında en muzdaripedici, kronik bir enfeksiyondur. Çok uzun yıllar boyunca bu hastalık hekimlerin korkulu rüyası olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak ter bezlerinin enfeksiyonu olarak tanımlanmıştır. Koltuk altında, anal bölgede, kasıkta, erkeklerde scrotumda görülen müzmin, tekrarlayan bir iltihaptır. Hastalık başlangıçta kendiliğinden drene olan basit bir apse şeklindedir. Sonra  boşluk içinde ilerleyen dönemlerde tekrarlayan bir şekil halini alır ve etkilenen bölgede yetersizliğe neden olur. Anal bölgedeki tutulum erkeklerde fazladır.

Hastaların çoğu püberte çağındaki erkeklerdir. 40 yaş sonrası nadiren görülür. Püberteyle birlikte ortaya çıkan hormonalaktivitenin terbezlerinin fonksiyonunda değişikliğe yol açtığına inanılmaktadır. Hormonaldeğişikliğin etkili olduğunu gösteren diğer kanıtlar ise gebelik, adet döneminin ikinci yarısında, oral kontraseptif kullanımı sonrasında da ortaya çıkmasıdır.

Sigara kullanmanın hastalığı arttırdığı kanıtlanmıştır. Hidradenitis suppurativa hastalığına neden olan bakteri çok çeşitlidir. Bu bakteriler ter bezlerinin kanallarında enfeksiyona neden olarak tekrarlamasına yol açar. Bu ter bezlerinde hasar oluşturur. Bu bezlerde kokusuz ve süt kıvamında akıntı oluşur. Bu derideki diğer bakterilerle sonradan kötü kokulu ve pürülan  akıntı halini alır. Daha sonra ter bezlerinin takibi sonucu kronik fibronize bağlı çukurluklar ortaya çıkar.

Hastalığın ilk dönemlerinde ağrı, rahatsızlık ve kırıklık tablosu görülür. Her şeye rağmen hidradenitissupparativa (köpek memesi) tanısının konulamaması ve yetersiz tedavi edilmesi hastalığın kronikform olmasına yol açarak hastaların yaşam kalitesini belirgin derecede kötüleştirir.

Hastalığın başlangıcında ağrılı, tek tek kalın kabuklu lezyonlar görülür. Lezyonlar yaklaşık 1 hafta içinde geriler veya sabit bir halde haftalar ve aylar boyunca herhangi bir enfeksiyon bulgusu göstermeksizin kalabilir. Genellikle bu lezyonlar bir apse şeklini alır ve apse cilde açılır.  Bu apseler kendiliğinden drene olmazlarsa  ağrılı bir şekil alabilir ve cerrahi gerekebilir. Drenaj geçici bir iyilik hali sağlar ve genellikle kısa zamanda  nüks eder.  Bu aşamada tanı konulamaz ve basit bir penial apse olarak adlandırırlar.

Müzminleşme ve tekrarlama hidradenitissuppurativa (köpek memesi hastalığı) için altın damgadır. Yeni oluşan lezyonlar ile eski lezyonlar birleşir , klasik görünüm oluşur. Hastalığın son döneminde iltihap ve skaroluşumu nedeniyle extremitede hareket kaybı görülür.

Tanı klinik nuayene ile konur. Günümüzde tanının konulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir test bulunmamaktadır. Erken dönemde hastalık plonidal sinüs (kıl dönmesi), perianal fistül ile karışabilir. Tanının doğrulanması için eksizyonel biyopsi yapılabilir. Kronik vakalarda squamöz hücreli kanser gelişebilir. Kanser gelişimi için yaklaşık 20 yıllık bir hastalık öyküsü ve tedavi olmamış olmaları gerekir.

Tedavide erken vakalarda ilaç tedavisi yapılır. Hastalığın ilerleyen evrelerinde cerrahi ve ilaç tedavisi birlikte uygulanır. İlaç tedavisi hastalarda iltihabın geriletilmesi ve hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olurken hastalarıda cerrahiye hazırlar. Cerrahide lazer kullanılabilmektedir. Lezyonlar cerrahi olarak lokal anestezi altında çıkarılır. Kliniğimizde hidradenitissuppurativa tedavisi yapılmaktadır.

Fastmed Randevu ve İletişim Numaraları

Tel2: 0232 229 00 25

Tel3: 0232 421 11 11

Sormak İstediğiniz Sorunuz Varmıydı ?