Anal Hastalıklarda Teşhis

Anüs hastalıkların teşhisinde ilk adım hastayı iyi sorgulamaktır. Hastanın yakınmalarına yönelik bilgiler dışında hastanın çamaşırında kirlenme olup olmadığı, ped kullanımı, özellikle vücudun alt kısmında geçirilmiş ameliyatlar, doğum sayısı, şekli ve doğum ağırlıkları, hastanın günlük hayatındaki dışkılama alışkanlıkları, parmak ile dışkı boşaltma gereksinimi olup olmadığı, cinsel tercihi mutlaka sorulmalıdır.

Genel olarak anal bölgede ağrı enfeksiyon fissür, prolapsus veya kas spazmı (anismus) nedeniyle olur. Ağrının şekli , oluş zamanı , dışkılama ile ilişkisi hastalık hakkında pratik bilgiler verir. Örneğin anal fissürde dışkılama sırasında artar. Keskin bir ağrı olurken anal apsede sabit bir şiddetle ve yanma tarzında ağrı gözlenir.

Kanamanın rengi (açık kırmızı yada koyu), süresi, dışkılama ile ilişkisi sorgulanmadır. Örneğin hemoroidde de açık kırmızı renkli, genellikle dışkılamadan hemen sonra olan kanama beklenir. Kanama ile birlikte ağrı olması anal fissür için daha tipik bir özellikken tramboze hemoroidde ağrılı kanama kanama olabileceği akılda tutulmalıdır. Ayrıca kanser vakalarında da kanama görülür. Kanser kanamalarında kanama daha koyu renklidir. Dışkı içinde bulaşıktır. Hemoroidde yada anal fissürde kanama daha açık renklidir ve dışkı üzerinde bulaşık  Tarzdadır.

Anal fistül , anal apse ve anüs iltihabında akıntı olabilir. Dışkılama ile ilgisiz akıntı anüs yetmezliği ile ilgili olabilir. Bu durum anal fistüllerde de görülebilir. Akıntı ile birlikte kanama olması iltihap yada travmayı düşündürür.

Hastalara gaz-gaita tutup tutamadığını sorgulandığında doğumla ilgili travma , cinsel tercihler, geçirilmiş ameliyatlar alınmış olan radyoterapiler sorulmalıdır. Anüs yetmezliğinin derecesini belirlemek için sorgulama detaylı yapılmalıdır. Dışkı tutamama sorgulanırken önemli diğer bir konuda oluşan durumun kişinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu durum özellikle sosyal yaşamda kişi üzerimde belirli kısıtlamalar hoşnutsuzluk ve utanç hissine neden olabilmektedir.

Perianal bölgede kirlenme sıklıkla kaşıntıya neden olur. Neden olabilecek fissür, fistül, hemoroid, prolopsus, iltihabi bağırsak hastalıkları ile birlikte paraziter ve dermatolojik hastalıklar sorgulanmalıdır.

Anal muayene en uygun diz–dirsek pozisyonunda yapılır. Bununla ilgili kliniğimizde özel masa vardır. Muayene sırasında hastanın iç çamaşırında kirlenme olup olmadığı, hastanın ped kullanıp kullanmadığına dikkat edilmelidir. Bunlar hastanın anal akıntısının belirtileri olabilir. Anüs çevresinde bir ameliyat izi araştırılır. Bu özellikle nüks fistül vakalarında önemlidir. Anüs bakısında anal fissür, anal fistülün dış ağzı , 3. veya 4. derece hemoroidler, rektal prolopsus  görülebilir.

Anüs çevresinde parmakla muayenede bir apse varlığı veya fistül  yolu hissedilebilir.Fissür hastalarında parmakla muayene çok ağrılıdır.Hasta ayrıca tümör açısından değerlendirilir. Tuşe sırasında anüsün sfinkter tonüsü, bu bölgede kitle fistül ağzı değerlendirilir.

Anorektal manometri,  dışkı kaçırma veya dışkılama güçlüğü olan hastalarda başvurulan bir testtir. Çeşitli kataterlerle anüs ve yukarı kısımdaki basınçlar ölçülür. İşlem öncesi lavman yapılır.Ölçülen basınçlara göre hasar belirlenir.

Anal Elektromiyografi(EMG):

Anal sfinkterlerin elektriksel aktivitesini ölçer. EMG  incelemesinde kas depolarizasyonu  sırasında oluşan  elektriksel potansiyel ölçülmektedir. Sfinkter hasarı varsa o bölgede EMG aktivitesinde belirgin  azalma olur veya aktivite hiç alınmaz.

Defekografi:

Dinamik bir incelemedir. Prolopsus vakalarında anal uzunluğun belirlenmesinde faydalanılır. İşlem öncesi lavman yapılır. Baryumla grafiler alınıp değerlendirilir.

Anorektal ultrasonografi :

Endikasyonlarda 360 derece görüş açılı 3 boyutlu ultrasonografi probları kullanılır. Anal yetmezlik, perianal fistül ve apselerde değerli bir testtir. Sfinkter defenkleri %100 doğrulukla saptanır.

Anorektal MR:

Ultrasondakine benzer endokasyonlarda kullanılır. Sfinkter hasarlarında ultrasona benzer tanısal doğruluk oranlarına sahiptir.

Fistülografi:

Bu yöntem ultrason ve MR tetkiklerinin yaygın kullanılması nedeniyle daha az uygulanmaktadır. Seçilmiş hastalarda fistül yolu hakkında bilgi verebilmektedir. Yöntem dış ağızdan ince bir branül ile kontrast madde verilmesinin ardından seri çekimler ile fistül yolu boyunca kontrast maddenin ilerleyişi gösterilir.

İstanbul Nişantaşı (Şişli)

Adres: Halaskargazi Mahallesi, Rumeli Caddesi No:71/7 Şişli/İstanbul
Tel1: 0553 665 64 02
Tel2: 0232 421 11 11

İstanbul Bakırköy Medicine Arts

Adres Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. 25/1 BAKIRKÖY – İSTANBUL
Tel: 0212 574 25 25
GSM & WhatsApp:0533 031 22 99

Sormak İstediğiniz Sorunuz Varmıydı ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.